Bởi {0}
logo
Xiamen Tncen Technology Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Máy in nhiệt, đầu in nhiệt, quy mô
Thứ tự xếp hạng10 bán chạy nhất trong Máy In NhiệtTotal staff (12)Total floorspace (400㎡)Sample-based customizationMinor customization